HAWAIIAN AIRLINES THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH PHỤ PHÍ XĂNG DẦU CHẶNG TỪ HÀN QUỐC ĐẾN HOA KỲ

HAWAIIAN AIRLINES THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH PHỤ PHÍ XĂNG DẦU CHẶNG TỪ HÀN QUỐC ĐẾN HOA KỲ

Phụ phí xăng dầu những chặng có điểm khởi hành từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ sẽ được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và phụ phí BJS sẽ được gỡ bỏ.

Effective Date (Ticket Issue) Between: Travel Originating One-Way Fuel Surcharge HA Codeshare
08Apr15 PPG and Hawaii Both 80.00 USD Yes N/A
PPG and Cont’l US Both 160.00 USD Yes N/A
PPT and Hawaii Both 100.00 USD Yes N/A
PPT and Cont’l US Both 180.00 USD Yes N/A
01JAN19 Korea and HNL Korea ***29.00 USD Yes Yes
01JAN19 Korea and West Coast Korea ***33.00 USD Yes Yes
01JAN19 Korea and JFK/BOS Korea ***38.00 USD Yes Yes
15JUL11 Korea and US US 120.00 USD Yes Yes
01AUG18 Japan and Hawaii Japan 8,500 JPY Yes N/A
01FEB18 Japan and Hawaii Japan 6,000 JPY Yes N/A
01AUG18 Japan and Cont’l US Japan 14,000 JPY Yes N/A
01FEB18 Japan and Cont’l US Japan 10,500 JPY Yes N/A
01DEC18 Japan and Hawaii US 74.00 USD Yes N/A
01AUG18 Japan and Hawaii US 76.00 USD Yes N/A
01DEC18 Japan and Cont’l US US 129.00 USD Yes N/A
01AUG18 Japan and Cont’l US US 132.00 USD Yes N/A

*Lưu ý:

Chặng Transpa/Sopac/Nội địa/Liên vùng có phụ phí xăng dầu của giá đoàn sẽ áp dụng với từng thị trường (nếu có).

Phụ phí xăng dầu chặng từ Hàn Quốc đến Honolulu sẽ được điều chỉnh

 • Ví dụ:
  • 1      460 03FEB S ICNHNL SS1 1000P 1100A /E
  • Phụ phí xăng dầu : 29.00 USD

Phụ phí xăng dầu chặng từ Hàn Quốc đến bờ tây Hoa kỳ sẽ được điều chỉnh:

 • Ví dụ:
  • 1     460 03FEB S*ICNHNL SS1 1000P 1100A /E
  • 2     18 03FEB S HNLLAS*SS1 405P 1140P /E
  • Phụ phí xăng dầu : 33.00 USD

Phụ phí xăng dầu chặng từ Hàn Quốc đến NewYork và Boston sẽ được điều chỉnh:

 • Ví dụ1:
  • 1     460 03FEB S*ICNHNL SS1 1000P 1100A /E
  • 2     50 03FEB S HNLJFK*SS1 430P 655A 04FEB M /E
 • Ví dụ1:
  • 1     460 03FEB S*ICNHNL SS1 1000P 1100A /E
  • 2     50 03FEB S HNLJFK SS1 430P 655A 04FEB M /E
  • 3     2004 04FEB M JFKBOS*SS1 815A 926A /E
  • Phụ phí xăng dầu : 38.00 USD

Văn phòng tại Tp.HCM:

194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: 028.39.330.828 | Fax: 028.39.330.633 | salessgn.ha@hgtravel.com

Văn phòng tại Hà Nội:

47 Phan Chu Trinh, Quận Hòan Kiếm, Tp.Hà Nội

ĐT: 024.39.330.828 | Fax: 024.37.333.337 | saleshan.ha@hgtr

Contact